Universiteit van Utrecht


14.30 uur Rechtsgeleerdheid

Implementing and enforcing European fisheries law. The implementation and the enforcement of the common fisheries policy in the Netherlands and in the United Kingdom.

Mw. mr. A.J. Berg (Utrecht)

Promotores: Prof.mr. J.A.E. Vervaele en Prof.mr. A.H.J. Swart

Het Gemeeschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie bestaat al meer dan 15 jaar. Ondanks dit 15-jarig bestaan heeft de visserijsector met ernstige problemen te kampen waaronder een chronische overcapaciteit van de visserijvloot en een voortdurende overbevissing die tot de uitputting van sommige visbestanden heeft geleid. Op wellicht het meest bekende terrein van het GVB, de visquotering, zijn discrepanties van meer dan 60 procent tussen de toegestane quota en de aangelande vangsten, geen uitzondering. Deze factoren bemoeilijken in grote mate de effectieve handhaving van het GVB en het visquoteringsbeleid heeft dan ook zowel politiek als juridisch verreweg de meeste problemen opgeleverd. De EG, aangezien zij niet over een eigen controlebevoegdheden en sanctiestelsel beschikt, is in grote mate afhankelijk van de Lid-Staten. Dit houdt in dat nationale overheden kiezen of de handhaving geschiedt via het strafrecht, het bestuursrecht, het privaatrecht, tuchtrecht, of via een combinatie van deze vormen. Het betekent ook dat het de lidstaten zijn die kiezen welke autoriteiten worden belast met de uitvoering van de visserijregelgeving. Het is tegen deze achtergrond dat Astrid Berg in haar proefschrift een antwoord zoekt op de vraag hoe de instrumenten van europeanisering, samenwerking en sectoralisering kunnen worden geimplementeerd in een rechtsorde, die is gebaseerd op een plurariteit van rechtstelsels. Het onderzoek beperkt zich tot het recht van twee lidstaten: Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Voorlichters Universiteit Utrecht

Mediavoorlichters Universiteit Utrecht:

dr. Joop Kessels, woordvoerder College van Bestuur

drs. Laurien Timmermans

Johan Vlasblom

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572

Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Implementatie Europees visserijbeleid '
Lees ook