Universiteit Maastricht


Promotie mw. A.L. Smeulers
in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Titel: "In staat van uitlevering".

Promotores: Prof.mr. Th.C. van Boven; Prof.mr. Th. de Roos; co-promotor: mr.dr. H.G. van der Wilt.
Vrijdag 31 januari 2003, 14.00 uur

In het streven naar vereenvoudiging van het uitleveringsverkeer wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan de rechten van de uit te leveren persoon. Dit terwijl de uitleveringsrechters op grond van het EVRM rekening dienen te houden met het proces en de behandeling die de betreffende persoon na uitlevering in de verzoekende staat te wachten staan. Uit het onderzoek blijkt dat met name de Nederlandse en Amerikaanse uitleveringsrechters wat dat betreft te kort schieten. De Duitse uitleveringsrechter kan daarentegen als voorbeeld dienen. In de Nederlandse uitleveringswet zou derhalve een artikel opgenomen moeten worden dat de uitleveringsrechter verplicht met de mensenrechtensituatie in de om uitlevering verzoekende staat rekening te houden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie 'In staat van uitlevering' '
Lees ook