Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Individuele keuzes getoetst met statistische modellen

Hoger opgeleide vrouwen zijn in het huishouden minder productief dan laag opgeleide vrouwen. Bij mannen heeft opleiding geen invloed op de waarde van huishoudelijke productie. Dit is één van de conclusies uit het proefschrift van Marcel Kerkhofs. Voor zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij statistische modellen waarmee hij bepaalde individuele keuzes kon beschrijven of verklaren. Hij verrichtte vijf arbeidsmarktgerelateerde studies om zijn modellen te toetsen. Om een beeld te krijgen van de waarde van de huishoudelijke productie, gebruikte hij gegevens over de manier waarop mensen hun tijd verdelen over betaalde en onbetaalde arbeid. Met zijn model kon Kerkhofs de waarde schatten, en bepalen hoe de aanwezigheid van kinderen, een auto of een koophuis de hoeveelheid huishoudelijke arbeid, de verdeling en de waarde daarvan beïnvloedt. Verder ging hij na hoe de baan-baanmobiliteit en functiemobiliteit van werknemers veranderen als mensen ouder worden. Oudere werknemers veranderen minder vaak van baan dan jongere, maar het beeld dat vergrijzing leidt tot een steeds lagere arbeidsmobiliteit kan, volgens Kerkhofs, genuanceerd worden door ook functieveranderingen binnen een bedrijf in de beschouwing te betrekken.

De resultaten laten zien dat een daling van de externe mobiliteit (aantal veranderingen van baan) voor 60% gecompenseerd wordt door een grotere mobiliteit binnen bedrijven. In een andere studie bekeek Kerkhofs de manier waarop mensen in enquêtes vragen over hun gezondheidstoestand beantwoorden. In zijn statistische model maakt hij onderscheid tussen de feitelijke gezondheid van een respondent en zijn of haar beschrijving daarvan. Hij concludeert dat mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen aanmerkelijk negatiever zijn over hun gezondheid dan werkenden die even gezond zijn. "Bij de analyse van individuele keuzes over werk en inkomen kan het gebruik van subjectieve gezondheidsinformatie daarom tot misleidende conclusies leiden", aldus Kerkhofs. Verder onderzocht Kerkhofs het ziekteverzuim en de invloed daarop van de werkomgeving. Analyse van verzuimgegevens van leerkrachten op lagere scholen laat zien dat de werkomgeving zeer belangrijk is, maar dat de verschillen in ziekteverzuim niet veel te maken hebben met bijvoorbeeld de grootte van de school. "Moeilijk meetbare factoren als de kwaliteit van het management, de werksfeer en de houding ten opzichte van ziekteverzuim zijn veel belangrijker", vindt Kerkhofs.

Kerkhofs (Den Haag, 1960) studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Econometrie van de Katholieke Universiteit Brabant en de vakgroep Algemene economie van de Universiteit Leiden. NWO financierde het onderzoek. Kerkhofs is tegenwoordig arbeidsmarktonderzoeker bij de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) in Tilburg.

Datum en tijd

donderdag 7 oktober 1999, 16.00 uur

Promovendus

M.J.M. Kerkhofs, tel. (013)466 80 75, fax (013)466 33 49, e-mail kerhofs@kub.nl (werk)

Proefschrift

Five essays in applied micro-econometrics

Promotor

prof.dr. P. Kooreman

Faculteit

economische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Individuele keuzes getoetst '
Lees ook