Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 20-29 januari 1999

woensdag 20 januari 16.15 uur

promotie C.R.A. Swaak

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

titel: European community law and the automobile industry

promotor: prof.mr. P.J. Slot

Swaak bracht in kaart hoe de Europese Gemeenschap ingrijpt in de autoindustrie. Hij analyseerde de Europeesrechtelijke maatregelen die belangrijke gevolgen hebben voor de autoindustrie, zoals de regels betreffende type-goedkeuring, registratie, keuring, binnenlandse belastingen, milieu, import en export, distributie, staatssteun, concentratie en samenwerking. Ook besteedde hij aandacht aan de verschillende maatregelen ter versterking van het concurrentievermogen van de autoindustrie in de Europese gemeenschap. Swaak komt tot de conclusie dat de Europese Commissie in toenemende mate gebruik maakt van de bevoegdheden in het EG-Verdrag om in te grijpen in de autoindustrie. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de internationalisering van de wereldeconomie.

------------------------------

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 13 januari 1999, 15:06 uur

Deel: ' Promotie Ingrijpen van de EU in de autoindustrie '
Lees ook