Universiteit van Utrecht


21 januari 1999

Sociale Wetenschappen, 14.30 uur
Mw. drs. L.A.M.L. van de Wijngaert
(Deventer)
‘Matching media. An emperical study of the relation between information need and media choice’

Veel van de nieuwe ontwikkelingen in Informatie- en Communcatietechnologie zijn niet succesvol. Er wordt vaak vanuit een technologisch perspectief gekeken, waardoor veel investeringen in ICT verloren gaan. Promovenda gaat vanuit het perspectief van de gebruiker in op de vraag waarom sommige media worden gebruikt en andere niet. Zij beargumenteert dat er een goede match moet bestaan tussen de gebruiker, de context, de taak en de technologie. Promotor: prof. dr. J. Groebel

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Investeringen ICT verloren door focus op techniek '
Lees ook