Rijks Universiteit Groningen


Methode om de invloed van vrienden op het gedrag te schatten


Datum en tijd donderdag 7 januari 1999, 14.00 uur
Promovendus M. Spreen

Proefschrift Sampling personal network structures: statistical inference in ego-graphs

Promotor prof.dr. T.A.B. Snijders

Faculteit psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Spreen (Groningen, 1963) studeerde sociologie aan de RUG.

Voor het analyseren van sociale netwerken richten onderzoekers zich door- gaans op kleine netwerken, bijvoorbeeld organisaties, en minder op persoon- lijke netwerken. Bovendien zijn de meest gebruikte methoden voor netwerka- nalyse gebaseerd op integrale observatie en niet op steekproeven. Marinus Spreen ontwikkelde een methode om de bestaande Sociale Netwerk Analyse (SNA) ook voor steekproeven en persoonlijke netwerken te gebruiken. De methode kan de invloed van vrienden en kennissen op het gedrag van de persoon schatten. Spreens methode kan bijvoorbeeld worden toegepast in de epidemiologische psychiatrie en bij verslavingsonderzoek.

Nadere informatie: Dienst In- en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Invloed van vrienden op het gedrag '
Lees ook