Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 2-13 februari 1999

donderdag 4 februari 16.15 uur

promotie L. Van Poelgeest

Faculteit der Letteren

titel: Japanse besognes

promotor: prof.dr. C. Fasseur

Van Poelgeest verdiepte zich in de opstelling van Nederland ten aanzien van Japan in het buitenlands beleid in de periode 1945-1975. Dit vuistdikke boekwerk begint met een inleiding over de Nederlands-Japanse betrekkingen in de periode tussen 1600 en 1945. Vervolgens besteedt de auteur aandacht aan de Japanners in Nederlands-Indië tussen de capitulatie en de soevereiniteitsoverdracht, en aansluitend bespreekt hij het Nederlandse aandeel in de geallieerde bezetting van Japan. Daarna wordt ingegaan op de voorbereiding en uitvoering van het vredesverdrag met Japan. Dan volgen drie thematische hoofdstukken die achtereenvolgens gewijd zijn aan de driehoeksverhouding Nederland-Indonesië-Japan, de handelspolitiek en de culturele en psychologische aspecten van de Nederlands-Japanse verhouding. Opmerkelijk is stelling 4: ‘De karigheid van de rijksbijdrage aan de herdenking van het vierde eeuwfeest van de Nederlands-Japanse betrekkingen in 2000 past in een lange traditie van misplaatste zuinigheid en demonstreert treffend de miskenning van het belang van cultuur als onderdeel van diplomatie in het algemeen en ten aanzien van Japan in het bijzonder’. Stelling 1 bij dit proefschrift luidt: ‘Zoals een beroep op bevelen van hogerhand een verdachte van oorlogsmisdrijven niet zonder meer disculpeert, is de enkele verwijzing naar de positie van keizer Hirohito als constitutioneel monarch niet voldoende om zijn handelen en nalaten boven elke historische twijfel te verheffen’.

------------------------------ Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 28 januari 1999, 15:26 uur

Deel: ' Promotie Japanse besognes '
Lees ook