Universiteit Twente

Josephson contacten tussen hoge-Tc en lage-Tc supergeleiders WN 01/53 *7 september 2001

promotie ir. H.J.H. Smilde, Faculteit Technische Natuurkunde: Josephson contacts between high-Tc and low-Tc superconductors

Supergeleiders zijn materialen met bijzondere elektrische eigenschappen, waarvan de belangrijkste het verdwijnen van de elektrische weerstand beneden de kritische temperatuur Tc is. Er bestaan ruwweg 2 soorten supergeleiders: lage-Tc supergeleiders, vaak metalen, en hoge-Tc supergeleiders, meestal oxiden. Wereldwijd wordt al enige tientallen jaren onderzoek gedaan aan beide soorten supergeleiders. Het mechanisme van de hoge-Tc supergeleiding is echter nog onbekend.
Tevens is het experimenteel zeer moeilijk gebleken goed contact tussen beide soorten supergeleiders te maken. Dit proefschrift beschrijft een methode die is ontwikkeld om gecontroleerd dit type (Josephson) contacten met een goede kwaliteit te fabriceren. De resultaten zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van toepassingen van supergeleiders en voor fundamenteel onderzoek aan het mechanisme van supergeleiding.
De bijzondere eigenschappen van supergeleiders ontstaan uit de hoge mate van orde in de ladingdragerpopulatie, de elektronen. Deze orde wordt beschreven door de ordeparameter, en hangt nauw samen met het mechanisme van de supergeleiding. De eigenschappen van lage-Tc supergeleiders zijn in alle richtingen van het materiaal hetzelfde (ordeparameter heeft s-symmetrie); hoge-Tc supergeleiders daarentegen, vertonen een grote anisotropie in de ordeparameter (d-symmetrie). Door beide soorten supergeleiders te combineren kan de ordeparameter meer in detail onderzocht worden, wat informatie over het mechanisme van de hoge-Tc supergeleiding geeft.
Het onderzoek concentreert zich op de materiaalkundige en elektromagnetische karakterisering van dit type contacten. Daarnaast zijn er circuits die van de anisotropie in de hoge-Tc-ordeparameter gebruikmaken, gefabriceerd en onderzocht, wat het grote potentieel van deze contacten demonstreert.

promotor prof. H. Rogalla
co-promotor dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp
contactpersoon drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 4385 e-mail b.meijering@cent.utwente.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Josephson contacten tussen supergeleiders '
Lees ook