WETENSCHAPSAGENDA FEBRUARI 2000

Hieronder vindt u een overzicht van de Promoties, Oraties en Afscheidscolleges die in februari 2000 plaatsvinden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De academische plechtigheden worden gehouden in het Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen (tenzij anders vermeld). Als u meer informatie wenst over (een van) deze gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie van de KUN, Telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00.

15-02-2000 Journalisten en bronnenonderzoek
15:30 uur Dhr. drs. A.A.M. Rennen
Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen Journalistiek als kwestie van bronnen. Ontwikkeling en toepassing van een bron-georiënteerde benadering van journalistiek
Promotor: dhr. prof. dr. J.G. Stappers
Copromotor: dhr. dr. F.P.J. Wester
Handelseditie: Eburon, Delft
Woonplaats: Rijen
Journalisten zijn afhankelijk van bronnen, de verschaffers van informatie over alle soorten van onderwerpen. Wat nieuws is hangt sterk af van de rol van de bronnen, want nieuws is niet zozeer gelegen in gebeurtenissen als wel in wat mensen zéggen over gebeurtenissen. Steeds vaker is nieuws ook het commentaar van mensen op elkaars uitingen en handelingen. Bronnen zijn, onverlet de autonomie van de journalist, in feite co-producenten van de inhoud van journalistieke media. Mede als gevolg van de sterke professionalisering van voorlichting en public relations is de invloed van niet-journalisten op het totstandkomen van journalistieke media-inhoud toegenomen. In deze
communicatiewetenschappelijke studie krijgen bronnen eindelijk een volwaardige plaats in een denkmodel over journalistiek: de bron-georiënteerde benadering van journalistiek. Dit model nodigt uit tot een nieuwe kijk op 'journalistieke kwaliteit', waarin 'geloofwaardigheid', zowel van journalisten als van hun bronnen, een centrale plaats krijgt. Een van de manieren om de geloofwaardigheid van berichtgeving te bevorderen is duidelijk zijn over de bronnen van uitspraken en verhalen.

Deel: ' Promotie Journalisten en bronnenonderzoek '
Lees ook