Universiteit van Utrecht

Letteren, 14.30 uur
Mw. drs. W.R.D. van Oostrum (Utrecht)
‘Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782), ambitieus, vrijmoedig en gevat’

Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) was ooit een gevierd en ook gelauwerd dichteres. Zij is de eerste vrouw die lid werd van een dichtgenootschap en bovendien de eerste vrouw die daar het eremetaal heeft weten weg te slepen. In de loop van de 19e eeuw is het merendeel van haar werk echter in de vergetelheid geraakt en in de 20e eeuw is zij bekend gebleven met een enkel gedicht waarin zij de zeden en gewoonten van haar tijd op de hak neemt. In haar proefschrift toont drs. Van Oostrum aan dat De Lannoy tot een van de belangrijkste 18-eeuwse auteurs kan worden gerekend. Haar oeuvre beslaat weliswaar maar 9,5 centimeter op de boekenplank, maar bevat enkele zeer intrigerende en bijzondere teksten. Van Oostrum gaat in haar studie onder andere in op de dichtbrief ‘Aan myn Geest’. Zij laat zien dat De Lannoy in deze tekst pleit voor geestelijke vrijheid voor vrouwen en hun recht op autonomie. Uit een analyse van het ik- en geest-personage in deze tekst blijkt dat De Lannoy haar eigen situatie problematiseert als een identiteitsconflict: de spanning tussen de jonkvrouw die zij door haar geboorte is en wil blijven, en de dichters die zij wil worden maar die de sociale conventie haar verbiedt. Een dergelijk 18-eeuws literair document is uitzonderlijk. Verder analyseert Van Oostrum de drie Frans-klassieke treurspelen van De Lannoy vanuit genderperspectief. Zij let daarbij vooral op de interactiepatronen tussen de toneelpersonages v/m en gaat na wie de dramatische handeling sturen. Deze manier van analyseren leverde geheel nieuwe interpretaties van de teksten op. Het blijkt dat De Lannoy’s vrouwelijke personages steeds meer de handeling bepalen en een aan mannen gelijkwaardige rol hebben.
Promotor: prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) '
Lees ook