Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

longkanker
21 januari, 14.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie mw.drs. V.A.M.C. Somers
The role of K-ras point mutation detection in lung cancer: towards a strategy for early detection
Promotor: prof.dr. J.W. Arends. Co-promotor: dr. F.B.J.M. Thunnissen.

Dit proefschrift beschrijft de rol van K-ras puntmutatie detectie in longcarcinomen met behulp van een nieuwe gevoelige detectiemethode ‘Point-EXACCT’. K-ras puntmutaties werden gedetecteerd in sputummateriaal en bronchusspoelsels van patiënten waarbij later de diagnose longkanker gesteld werd. Deze methode is veelbelovend voor de toekomst en maakt het mogelijk dat longkanker in een eerder stadium dan tot op heden kan worden gedetecteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie K-ras puntmutatie detectie bij longkanker '
Lees ook