Universiteit van Utrecht

14 september 2001, 14:30 uur

Promotie: Cognitive function following single lacunar infarct.

Mw.drs. M.J.E. van Zandvoort, Geneeskunde 14:30 uur

Promotores: prof.dr. L.J.Kappelle, prof.dr. E.H.F. de Haan

Een beroerte is de meest voorkomende doodsoorzaak in de Westerse wereld. Bij ongeveer 25 procent van de beroertes gaat het om een 'lacunair' infarct, een klein infarct in het stroomgebied van kleine bloedvaten in de dieper gelegen structuren van de hersenen. Bij dit type infarct wordt vaak verondersteld dat de patiënt goed herstelt en weinig restverschijnselen overhoudt. Het onderzoek van Martine van Zandvoort laat zien dat bij deze gunstige prognose wel wat kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Patiënten laten een vermindering in cognitieve capaciteit zien, hebben last van vermoeidheid en zijn emotioneel labiel. Mogelijk spelen veranderingen in de stofwisseling in de hersenen hierbij een rol. Daarnaast vermoedt de promovenda dat de bevindingen uit haar onderzoek niet specifiek kenmerkend zijn voor een lacunair infarct maar een non-specifiek neveneffect zijn van een herseninfarct in het algemeen. Toekomstig onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over de relatie tussen de veranderende stofwisseling en het cognitief functioneren. De bevindingen van Van Zandvoort bieden daarnaast mogelijkheden om het revalidatieproces van patiënten te verbeteren.

Gewijzigd:Tuesday, August 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie kanttekeningen bij gunstige prognose na beroerte '


Lees ook