Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

donderdag 14 januari 14.15 uur

promotie mw. P.C. Meijer Faculteit der Sociale Wetenschappen

titel: Teachers' practical knowledge

promotor: prof.dr. N. Verloop

Meijer verdiepte zich voor haar proefschrift in de praktijkkennis van docenten die les gaven in tekstbegrip in de bovenbouw van het vwo. Ze onderzocht de kennis en opvattingen van docenten Nederlands, Engels, Duits, Frans en Klassieke talen, en ze inventariseerde waar deze docenten aan denken en op letten tijdens het lesgeven. Uit de resultaten komt naar voren dat de praktijkkennis van docenten tekstbegrip in de bovenbouw vwo gekenmerkt wordt door onderlinge variatie. Er waren nauwelijks onderdelen waar alle docenten het over eens waren. Het onderzoek leverde daarnaast informatie op over instrumenten waarmee de praktijkkennis van ervaren docenten in kaart kan worden gebracht. Deze instrumenten kunnen worden toegepast in gesprekken tussen een docent-in-opleiding en een stage-docent. Op die manier kan de praktijkkennis van ervaren docenten gebruikt worden als bron van informatie bij de opleiding van docenten. Dat is belangrijk, omdat docenten-in-opleiding vaak een kloof signaleren tussen onderwijskundige theorieën en onderwijspraktijk.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie Tel. 071-5273282 / Email / 06 januari 1999, 15:35 uur

Deel: ' Promotie Kennis en opvattingen van docenten '
Lees ook