Wageningen Universiteit

lwo 15-12-99 KLEINSCHALIGE IRRIGATIE IN ZIMBABWE
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie dhr. E. Manzungu
titel Strategies of smallholder irrigation management in Zimbabwe promotor(en): prof. L. Vincent (irrigatie en waterbouwkunde)
informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Kleinschalige irrigatieprojecten voorzien ongeveer tweehonderduizend Zimbabwanen direct of indirect in de levensbehoeften. In Zimbabwe zijn driehonderd kleinschalige irrigatieprojecten. Veel projecten kampen met problemen, zoals slechte waterverdeling, lage gewasopbrengsten en een geringe financiele en economische levensvatbaarheid. Daarom wordt nationaal en internationaal veel aandacht besteed aan beter beheer. Emmanuel Manzungu definieert beheer als de activiteiten die worden ondernomen om wateraanvoer, waterverdeling, irrigatie, gewasproductie en verwerking goed te laten verlopen. De staat is vooral bezig met het bestuur van de irrigatiestelsels en niet met het operationele beheer. Het zijn de boeren die zich bezighouden met de operationele aspecten van de irrigatiestelsels. Maar Manzungu waarschuwt ervoor het boerenbeheer teveel op te hemelen en het overheidsbeheer te verdonkeremanen.

Deel: ' Promotie Kleinschalige irrigatie in Zimbabwe '
Lees ook