Universiteit van Utrecht


12.45 uur Natuur- en Sterrenkunde

Aerosol Satellite Remote Sensing.
Drs. J.P. Veefkind (Rotterdam)
Promotor: prof. dr. ir. P.J.H. Builtjes
Co-promotor: prof. dr. G. de Leeuw

Aërosolen zijn kleine deeltjes zoals stof, roet en zeezout die in de atmosfeer zweven. De klimaateffecten van aërosolen worden even groot geschat als die van het versterkt broeikaseffect. Toch vormen ze een van de grootste onzekerheden in voorspellingen van mondiale klimaatveranderingen. Een van de oorzaken hiervan is het gebrek aan kennis over de concentratie en de samenstelling van de deeltjes. Op mondiale schaal kan hierover alleen informatie worden verkregen door gebruik te maken van satellietmetingen. In zijn onderzoek beschrijft Joris Veefkind drie methodes voor satellietdetectie van aërosolen. Een daarvan is alleen toepasbaar boven de oceaan. De andere twee zijn in eerste instantie ontwikkeld voor toepassing boven land, iets wat enkele jaren geleden nog voor onmogelijk werd gehouden. De satellietmetingen kunnen in de nabije toekomst worden gebruikt in klimaatmodellen en bij het meten van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Klimaateffecten van aërosolen '
Lees ook