Universiteit van Amsterdam
Titel 'Het karakter onzer Hollandsche school'. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817-1870
Datum dinsdag 11-04-2000
Tijd 12:00 uur

Promovendus mw. J.A.H. Reynaerts

Promotor Promotor is prof. dr. E. van Uitert
De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten vestigde zich in 1817 in Amsterdam met het doel om de vlam van de nationale school van de Nederlandse schilderkunst te doen aanwakkeren. Kennelijk was er zoiets als een nationaal gevoel wat in de schilderkunst tot uiting kwam bij Nederlandse schilders en een nieuwe kunstacademie zou de plaats zijn om de vergane glorie in ere te herstellen. De promovenda plaatste de nationale academie in een politieke en cultureel-historische context. Niet alleen het esthetisch onderwijs van de natie was een zorg, ook de reputatie van Nederland als een kunstminnend en kunstproducerend volk moest hoog gehouden worden. De Koninklijke Akademie moest in haar beginperiode concurreren met de grote academies van Antwerpen, Parijs en Londen. Zowel bestuurders onderling, als bestuurders en studenten, verschilden van mening of zij zich moesten specialiseren op historische composities of op het schilderen van landschappen.
Locatie

Aula van de UvA, Singel 411 (hoek Spui) te Amsterdam. De parkeermogelijkheden in de naaste omgeving zijn zeer beperkt. Vanaf het Centraal Station is de Aula te bereiken met tramlijnen 1, 2 en 5, halte Spui.

Toegang

Gratis

.. webmaster@uva.nl
Bron: UvA Agenda

Deel: ' Promotie Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten '
Lees ook