Promotie: Kortere doorlooptijden voor MTO-productiesystemen

Datum: 19 januari 2012

Promotie: dhr. R. Germs, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Controlling the order pool in make-to-order production systems

Promotor(s): prof.dr.ir. J. Stomp

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Kortere doorlooptijden voor MTO-productiesystemen

Voor ?Make-To-Order' (MTO, oftewel klantordergestuurde) productiesystemen is de tijd die orders moeten wachten op beschikbare productiecapaciteit cruciaal. Het beheersen van die wachttijd is van groot belang om zowel korte als betrouwbare doorlooptijden te realiseren. Daarom analyseerde en ontwierp Remco Germs regels voor orderacceptatie en ordervrijgave, om daarmee de wachttijden te beheersen. Orderacceptatie en -vrijgave zijn de twee belangrijkste mechanismen om de lengte van wachttijden te beïnvloeden en zodoende de productie te sturen. De logistieke prestatie hangt in grote mate af van specifieke kenmerken van MTO-systemen, zoals routing variabiliteit, beperkte productiecapaciteit, omsteltijden, strikte leveringsvoorwaarden en onzekerheid in het aankomstpatroon van orders.

Om een beter begrip te krijgen van de afwegingen die MTO-bedrijven in dit opzicht moeten maken richt het proefschrift zich op de modellering van de belangrijkste kenmerken van MTO-systemen. De inzichten die dat oplevert worden vervolgens gebruikt om orderacceptatie- en ordervrijgaveregels te ontwikkelen die eenvoudig te begrijpen en daarom makkelijk in praktijksituaties te implementeren zijn. Deze relatief eenvoudige beslissingsregels kunnen al leiden tot significante verbeteringen in de logistieke prestaties van MTO-bedrijven.

Remco Germs (Stadskanaal, 1981) studeerde Economics and Business aan de RUG. Hij promoveerde bij de afdeling Operations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, onderzoeksschool SOM.

Laatst gewijzigd: 11 januari 2012 10:59

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Kortere doorlooptijden voor MTO-productiesystemen '
Lees ook