Rijks Universiteit Groningen


Kristallisatie in meng-polymeren


Datum en tijd maandag 29 maart 1999, 14.15 uur
Promovendus M.C. Luyten

Proefschrift The morphology and phase behaviour in complex polymer systems with one crystallizable component

Promotor prof.dr. G. ten Brinke

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Luyten (Groningen, 1966) studeerde scheikunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Polymeerchemie van de RUG. NWO financierde het onderzoek.

In de laatste decennia hebben chemici veel moeite gedaan om materialen te maken met nieuwe of verbeterde eigenschappen. Een eenvoudige manier om nieuwe materialen te maken is het mengen van bestaande stoffen. Het zo gevormde materiaal combineert de eigenschappen van de pure componenten. Variatie daarin is mogelijk door de samenstelling van het mengsel te veranderen. Jammer genoeg lukt eenvoudigweg mengen bij veel plastics niet. Vaak ontstaan materialen met slechte mechanische eigenschappen. Het combi- neren van chemisch verschillende bouwstenen levert betere resultaten. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde diblok co-polymeren of de meer ingewikkelde vertakte structuren zoals sterpolymeren. Ook kunnen mengsels van polymeren met verschillende structuren worden gevormd. Bij dit soort ingewikkelde systemen is het echter moeilijk om de toestand te herkennen waarin de verschillende onderdelen van het mengsel zich bevinden. Bijkomen- de factor is de mogelijke kristallisatie van een of meerdere componenten. Kristallisatie zal scheiding van verschillende fasen veroorzaken. Afhanke- lijk van de moleculaire structuren ontstaan er morfologieen met verschil- lende eigenschappen. Cor Luyten bestudeert in zijn proefschrift voor vier verschillende soorten polymeermengsels de relatie tussen kristallisatie, vloeistof-vloeistof fasescheiding en morfologie. In alle vier de mengsels is er een component die kan kristalliseren. De kristallisatie blijkt altijd van invloed op de mengbaarheid. Maar ook het omgekeerde is waar: de meng- baarheid heeft invloed op de kristallisatie.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Kristallisatie in meng-polymeren '
Lees ook