Universiteit Maastricht


Kwaliteit van effectonderzoek

Promotie drs. A.P. Verhagen
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen
Quality Assessment of Randomised Clinical trials
Promotor: prof.dr.ir. P.A. van den Brandt;
co-promotor: dr.ir. H.C.W. de Vet
Vrijdag 1 oktober, 14.00 uur, aula Minderbroedersberg

Arianne Verhagen onderzocht voor haar promotie de kwaliteit van zogeheten gerandomiseerde effectonderzoeken en de invloed van de kwaliteit op de resultaten van die studies. Vaak zijn er over het effect van een behandelmethode meerdere onderzoeken gehouden, met soms tegenstrijdige conclusies. Bij het zoeken naar de beste behandelmethode is de beoordeling van de methodologische kwaliteit van de afzonderlijke onderzoeken een belangrijk hulpmiddel. Voor de beoordeling van de beste behandeling wordt dan alleen gebruik gemaakt van die onderzoeken waarvan de methodologische kwaliteit voldoende is. De kwaliteit kan worden vastgesteld met behulp van criterialijsten. Uit het onderzoek van Verhagen komt als voorlopige conclusie naar voren dat een onderzoek met een lage kwaliteit het behandeleffect zowel kan overschatten als onderschatten.

Deel: ' Promotie Kwaliteit van effectonderzoek '
Lees ook