Rijks Universiteit Groningen


Bij kwaliteitscontroles schuilt er een addertje onder het gras


Datum en tijd donderdag 11 februari 1999, 14.15 uur
Promovendus J.E. Wieringa

Proefschrift Statistical process control for serially correlated data Uitgave Labyrint Publication, Capelle a/d IJssel
Promotor prof.dr.drs. A.G.M. Steerneman

Faculteit economische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Wieringa (Leens, 1970) studeerde econometrie aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Econometrie van de RUG. Sinds juli vorig jaar is Wieringa werkzaam bij het Instituut voor Bedrijfs- en Indus- triele Statistiek van de UvA.

Tweeduizend jaar voor Christus werd er al aandacht besteed aan kwaliteits- controle. Als een bouwer een huis aflevert dat in elkaar stort op het hoofd van de bewoner, wordt de bouwer doodgeslagen, luidt een regel uit die tijd. Tegenwoordig is de aanpak van kwaliteitscontrole meer verfijnd. Toch wordt het beoogde doel, verbetering van de kwaliteit, niet altijd bereikt. In zijn proefschrift noemt Jaap Wieringa een aantal voorbeelden van hoe het mis kan gaan. Soms wordt een fout op vaste periode in het productieproces herhaald: vier keer gaat het fout, maar elk vijfde exemplaar is juist goed. Als dan vooraf toevallig besloten is om voor de steekproef in de kwali- teitscontrole elk vijfde exemplaar te testen, gaat het mis. Tachtig procent van de productie is fout, maar volgens de kwaliteitstest is alles goed. Dit is een (eenvoudig) voorbeeld van een veel gemaakte fout. Vaak vertonen metingen in een kwaliteitscontrole namelijk een of andere samenhang in de tijd, terwijl wel werd aangenomen dat de steekproeven onafhankelijk van elkaar zouden zijn. Wieringa wijst erop dat de veelgebruikte methode van werken met standaardregelkaarten, een methode die in de jaren twintig door Walter A. Shewhart werd geintroduceerd, ook veronderstelt dat opeenvolgende metingen statistisch onafhankelijk zijn. In zijn proefschrift onderzoekt Wieringa hoe regelkaarten toch gebruikt kunnen worden als meetresultaten samenhang vertonen en hoe de signalen die deze kaarten afgeven dan geinter- preteerd moeten worden. Ook bespreekt hij de eigenschappen van verschillen- de soorten regelkaarten.
De belangstelling voor kwaliteitscontrole is in de Westerse wereld in de jaren zeventig sterk toegenomen. Het succes van de Japanse industrie was de oorzaak. Japan raakte al kort na de Tweede Wereldoorlog doordrongen van het belang van de Total Quality Management filosofie. Tegenwoordig beperkt kwaliteitscontrole zich niet meer tot productieprocessen. Ook administra- tie- en verkoopafdelingen worden aan kwaliteitscontrole onderworpen. Correlatie van de opeenvolgende meetpunten is in al deze gevallen het addertje onder het gras. Wieringa waarschuwt dat dan geen enkele standaard- regelkaart zonder meer ingezet kan worden.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Kwaliteitscontroles '
Lees ook