Universiteit Twente


Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

Laboratoria bouwen in silicium

12 november 1999, 16.30 uur

promotie ir. Oosterbroek, faculteit Elektrotechniek: Modeling, Design and Realization of Microfluidic Components'

Dankzij de steeds verfijndere fabricagetechnieken voor microchips is er nu ook een hele serie componenten in ontwikkeling, geschikt voor het manipuleren van minieme hoeveelheden vloeistoffen. Verschillende bewerkingstechnieken in silicium leveren al vloeistofkanalen, kleppen en pompen op die samen een compleet laboratorium-op-een-chip vormen, dat genoeg heeft aan samples van niet meer dan een paar miljoenste milliliter. Deze ontwikkelingen nemen een grote vlucht, bijvoorbeeld in het ontrafelen van menselijk DNA. Er zijn al chips op de markt waarop zeer veel experimenten met DNA-strings tegelijk uitgevoerd kunnen worden, in korte tijd. In zijn promotie-onderzoek heeft Oosterbroek zich gericht op het modelleren, ontwerpen en fabriceren van deelcomponenten voor zon microlab. Bij dit soort afmetingen een compleet laboratorium is bijvoorbeeld een vierkante centimeter groot - gaat meespelen dat vloeistofstroming zich heel anders gedraagt dan op grote schaal, in bijvoorbeeld reageerbuizen. Oosterbroek heeft dit onderzocht in druk- en stromingssensoren en in kleppen die een vloeistofstroom al of niet doorlaten. Daarnaast heeft hij aandacht besteed aan de meest geschikte ets- en bondings-technieken. Voor een microklepje dat goed moet afdichten presenteert hij speciale bondingstechnieken, waarmee silicium en glas gekoppeld kunnen worden met een sterke hechting. Met goed gekozen etstechnieken is het zelfs mogelijk om vrij-hangende structuren te maken met dunne platen, zoals op de foto zijn te zien. Vooral dankzij slim gekozen etstechnieken, levert het onderzoek nieuwe mogelijkheden voor de bouw van labs-on-chip, die behalve voor DNA-analyse ook geschikt zijn voor milieumonitoring, procescontrole en medicijntoediening.

promotor prof.dr.ir. A. van den Berg
informatie ir. W.R. van der Veen, tel (053) 489 42 44 e-mail w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 15-11-99.

Deel: ' Promotie Laboratoria bouwen in silicium '
Lees ook