Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Lanceerhandel onnodig belemmerd door Amerikaanse veiligheidsmaat-regelen

Perbericht 1 (28-sept-99)

De Amerikaanse overheid beschouwt wereldwijd opererende lanceerbedrijven ten onrechte niet als gewone commerciële transportbedrijven, maar als bedrijven die de nationale en internationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Daarom moeten ze streng gereguleerd worden. Niet alleen lanceerbedrijven, maar ook hun klanten, de telecombedrijven in Amerika en de rest van de wereld, ondervinden hier veel hinder van.

Op 30 september a.s. promoveert mr. H. Peter van Fenema aan de Universiteit Leiden op een studie over de handel in lanceerdiensten. De klanten van lanceerbedrijven zijn o.a. telecommunicatiebedrijven en andere internationale organisaties die gebruik maken van communicatie-satellieten voor mobiele telefoon, fax en Internet. Ook nationale overheden behoren tot de klantenkring. Het 'vervoer' van deze satellieten wordt verzorgd door lanceerbedrijven, voornamelijk uit de Verenigde Staten, Europa, China, Rusland, Oekraïne en Japan.

De komende tien jaar zullen er voor de telecommunicatiebedrijven en andere internationaal opererende organisaties naar verwachting zo'n 100 satellieten per jaar gelanceerd moeten worden. Peter van Fenema onderzocht welke belemmeringen de lanceerbedrijven daarbij ondervinden. Hij richtte zich met name op de Verenigde Staten, waar de meest succesvolle internationaal opererende lanceerbedrijven en satellieten-exporteurs zijn gevestigd. Het Amerikaanse beleid heeft een grote invloed op de wereld, zeker als het gaat om een militair- en veiligheidsgevoelige activiteit als het lanceren van satellieten.

De Amerikaanse overheid beschouwt het lanceren van satellieten nog niet als een gewone commerciële transportactiviteit zoals luchtvaart, maar als een activiteit die raakt aan de nationale veiligheid en die daarom streng gereguleerd moet worden. Dit heeft geleid tot een exportwetgeving die Amerikaanse communicatiesatellieten behandelt als strategisch-gevoelige goederen en lanceervoertuigen als wapens. De Amerikaanse exportregels maken deel uit van multilaterale afspraken, zodat ook andere landen soortelijke exportregels in hun wetgeving hebben opgenomen.

Voorstanders van vrije, internationale handel en verdedigers van de wereldveiligheid voeren een hevige strijd op het front van de internationale lanceerindustrie. Die strijd en de daaruit voortvloeiende wetgeving hebben niet alleen invloed op de commerciële vrijheid en de betrouwbaarheid als handelspartner van de Amerikaanse lanceerindustrie, maar vormt ook een ernstige belemmering voor niet-Amerikaanse lanceerbedrijven om een rol te spelen in de internationale handel in lanceerdiensten en om zelfstandig ruimtevaart te bedrijven.

Peter van Fenema pleit onder andere voor het aanpakken van de 'vervuiling' van de exportwetgeving door deze te ontdoen van handelsbeperkende en andere elementen die niets met veiligheid te maken hebben. Dat dient twee doelen. Enerzijds zal het leiden tot meer internationale steun voor relevante exportrestricties, die de nationale en internationale veiligheid werkelijk dienen. Anderzijds wordt daardoor ruimte gecreëerd voor de internationale lanceerindustrie (inclusief de telecommunicatie-industrie), zodat het lanceren van satellieten zich kan ontwikkelen tot een normale transportactiviteit.

H. Peter van Fenema, The international trade in lauch services. The effect of U.S. laws, policies and practices on its development. ISBN 90-9013064-0.
Promotor: prof.dr Henri A. Wassenbergh.

Meer informatie: mr. H. Peter van Fenema, telefoon: 071 527 52 00 (werk), 06 55 17 29 85 (mobiel) e-mail: pvanfenema@hotmail.com
web-site: http://surf.to/launchtrade/

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 28 september 1999, 13:46 uur

Deel: ' Promotie Lanceerhandel onnodig belemmerd door Amerikanen '
Lees ook