Landbouwuniversiteit Wageningen


*ma 22-02-99 LANDGEBRUIK IN COSTA RICA BEÏNVLOEDT DE UITSTOOT VAN LACHGAS


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie drs. R.A.J. Plant, Utrecht
titel Effects of land use on regional nitrous oxide emissions in the humid tropics of Costa Rica. Extrapolating fluxes from field to regional scales

promotor(en): prof.dr.ir. J. Bouma (bodeminventarisatie en landevaluatie) prof.dr.ir. N. van Breemen (bodemvorming en ecopedologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Landgebruiksveranderingen beïnvloeden in sterke mate de stikstofcyclus in de bodem en de uitstoot van het broeikasgas lachgas (distikstofmonoxide). Voor een weloverwogen beleid is het nodig de effecten op de juiste schaal te onderzoeken. Dit vraagt om methoden voor opschaling van op experimentele velden gemeten emissies waarin qua ruimte en tijd veel variaties voorkomen. Het negeren van dergelijke factoren kan leiden tot aanzienlijke fouten in emissieschattingen voor grote oppervlakten. Roel Plant werkte een opschalingsmodel uit van veldniveau naar regionaal niveau.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Landgebruik Costa Rica beinvloedt uitstoot lachgas '
Lees ook