Landbouwuniversiteit Wageningen


*vr 16-04-99 INVLOED VAN LANDGEBRUIKVERANDERINGEN VOOR ECOSYSTEMEN IN ECUADOR


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ir. G.H.J. de Koning, Wageningen
titel Spatially explicit analysis of land use change: a case study for Ecuador

promotor(en): prof.dr.ir. L.O. Fresco (plantaardige productiesystemen) (co)promotor(en): dr.ir. A. Veldkamp (geomorfologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Ecuador kenmerkt rijk gevarieerd landschap: tropisch regenwoud aan de oostkant, westelijker het Andesgebergte en aan de westkant de kuststreek. Door de grote variatie in klimaat en bodemtypen heeft het Zuid-Amerikaanse land sterk verschillende begroeiing. Ook de wijze waarop landbouwers het land bebouwen is sterk verschillend. De enorme diversiteit in landgebruik is door Free de Koning in kaart gebracht. Hij heeft niet alleen het landgebruik in kaart gebracht, maar hij heeft ook de veranderingen in landgebruik in kaart gebracht. Met behulp van een model kon hij vervolgens voorspellingen doen over toekomstige veranderingen in landgebruik. Het model kan de gevolgen van landgebruikveranderingen (ontginnen, andere productiemethoden) op de duurzaamheid van de voedselproductie, de biodiversiteit en mondiale milieuveranderingen beschrijven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Landgebruiksveranderingen in Ecuador '
Lees ook