Wageningen Universiteit

vr 05-11-99 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR BEKEKEN DOOR EEN KIKKERBRIL
tijd 13:30 uur

plaats Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie mw.drs. C.C. Vos, Utrecht
titel A frog's-view of the landscape; quantifying connectivity for fragmented amphibianpopulations
promotor(en): prof.dr. H.H.T. Prins (natuurbeheer in de tropen) (co)promotor(en): dr. J.W. Arntzen (Universiteit van Porto, Portugal)
informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

In het begin van de jaren negentig is de Ecologische Hoofdstructuur ontworpen om de voortschrijdende versnippering van leefgebieden een halt toe te roepen. Claire Vos onderzocht onder welke omstandigheden soorten kunnen overleven in versnipperde landschappen. Hierbij richtte zij zich vooral op amfibiepopulaties, omdat dit relatief immobiele, grondgebonden diersoorten zijn. Twee kikkersoorten, de boom- en de heikikker, zijn nauwgezet in kaart gebracht. Bij de boomkikker bestaat het leefgebied uit resten natuurlijke vegetatie in agrarische landschappen, met een sterke versnippering en een hoog verloop. De leefomgeving van de heikikker is minder versnipperd en stabieler: natuurgebieden met heide en vennen. Vos ging op zoek naar sporen die wijzen op contacten tussen verschillende kikkerpopulaties: genetische uitwisseling, kolonisaties en verplaatsingen. Zenderexperimenten met boomkikkers tonen een voorkeur voor houtwallen en het vermijden van akkers. Houtwallen vervullen dus een corridorfunctie in agrarisch gebied. De bevindingen met de kikkers zijn vertaald in normen, die kunnen worden toegepast in ruimtelijke planvorming.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Landschapsinrichting door de ogen van een kikker '
Lees ook