Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 mei 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Wo 16-06-1999, 13.30 uur: promotie mw. drs. W. Droop

Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen
* Titel proefschrift: Effects of Linguistic and Cultural Diversity on the Development of Reading Comprehension. A Comparative Study of Dutch, Turkish and Moroccan Children Living in the Netherlands
* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Promotor: dhr. prof. dr. L. Verhoeven

* Woonplaats: Utrecht

LEESRESULTATEN BIJ LEERLINGEN IN GROEP 5/6

Er zijn in Nederland veel allochtone leerlingen die op school leren lezen in een tweede taal (T2). Uit onderzoek blijkt dat de leesresultaten van deze leerlingen achterblijven bij die van hun autochtone leeftijdgenoten, die leren lezen in hun moedertaal (T1).

Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd op Nederlandse scholen onder Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 5/6 van het basisonderwijs. De allochtone leerlingen waren allen geboren in Nederland of hadden op zijn minst in Nederland op de kleuterschool gezeten. Drie aspecten stonden centraal: het ontwikkelen van de vaardigheid in begrijpend lezen en aan lezen gerelateerde vaardigheden bij allochtone leerlingen in groep 5/6; het relatieve belang van decodeervaardigheid en aspecten van mondelinge taalvaardigheid in het ontwikkelen van begrijpend lezen in T2; de rol die achtergrondkennis speelt bij het lezen in T2. De resultaten van de diverse afgenomen tests laten zien dat mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands van cruciaal belang is voor de vaardigheid in begrijpend lezen bij zowel de T1 als bij de T2 lezers. Voor de T2 lezers is met name woordenschat een zeer belangrijke factor. Beide groepen lezers profiteren van achtergrondkennis bij het lezen van schoolboekteksten. Het kunnen gebruiken van achtergrondkennis is echter afhankelijk van taalvaardigheid. In het leesonderwijs dienen de leerkrachten rekening te houden met zowel de taalvaardigheid als de achtergrondkennis van de leerlingen. Voorbereidende leesactiviteiten zoals het bespreken van de inhoud van de tekst, het geven van achtergrondinformatie, het opbouwen van een gezamenlijke ervaring en het uitleggen van moeilijke woorden helpen leerlingen relevante kennis te activeren of te ontwikkelen.

Deel: ' Promotie Leesresultaten bij leerlingen in groep 5/6 '


Lees ook