Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 mei 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Ma 07-06-1999, 15.30 uur: promotie dhr. drs. J.G.G. Zuylen

Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen
* Titel proefschrift: Professionalisering van docenten -een instrumentarium voor lesobservatieprojecten
* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Promotor: dhr. prof. dr. P.R.J. Simons

* Handelseditie: Mesoconsult, Tilburg

* Woonplaats: Tilburg

LESOBSERVATIE EN INTERVISIE IN SCHOLEN

In zijn onderzoek heeft Jos Zyulen een instrumentarium ontwikkeld voor het vormgeven van lesobservatie en intervisie in scholen. Dit is des te belangrijker omdat alom aangenomen wordt dat docenten het meeste kunnen leren van elkaar tijdens het werk van alledag. Van docenten wordt verwacht dat ze nieuwe onderwijsdoelen realiseren, de samenleving de school in halen, lessen anders inrichten, leertheoretische inzichten praktiseren, het vak bijhouden en meegaan in de ict-golf. Al deze verschuivingen overziend, kan gesteld worden dat het werk van docenten zal veranderen. In de didactische professionalisering van docenten komt het accent steeds meer te liggen op het aanbrengen van samenhang in theorievorming, intervisie, uitprobeermomenten, lesobservatie en bijsturing van activiteiten op basis van evaluaties. Daarnaast krijgen trainingstrajecten steeds meer een schoolgebonden karakter, waarbij rekening gehouden wordt met de schoolcultuur, de organisatorische randvoorwaarden en de vraag van docenten.

Deel: ' Promotie Lesobservatie en intervisie in scholen '
Lees ook