Universiteit van Utrecht


8 maart 2000


14.30 uur Scheikunde

Mw.ir. J.M.B. Potting (Holte, Denemarken) Promotor: prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven Co-promotor: dr. M.Z. Hauschild (Technical University, Denemarken)

Spatial differentiation in life cycle impact assessment. A framework and site-dependent factors to asses acidification and human exposure.

Levenscyclus analyse is een methode om de milieu-effecten van een product te beoordelen. Hierbij zijn aannames nodig voor de milieu-invloed van emissies en van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. José Potting heeft onderzocht hoe de LCA-methode kan worden verbeterd door rekening te houden met ruimtelijke differentiatie van emissies.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Deel: ' Promotie Levenscyclus analyse '
Lees ook