Universiteit van Utrecht

12 oktober 2001, 14:30 uur

Promotie: Communitas in commemoratione. Liturgisch Latijn en liturgische gedachtenis in het Missale Gothicum. (Vat.reg.lat. 317)

Mw.drs. H.G.E. Rose, Letteren 14:30 uur

Promotores: prof.dr. A.P. Orbán, prof.dr. G.A.M. Rouwhorst

Het Missale Gothicum is een van de weinige boeken waarin de Gallicaanse Liturgie is overgeleverd. Het handschrift dateert van omstreeks 700 AD en werd waarschijnlijk in Bourgondië, wellicht voor de kerk van Autun, vervaardigd. Het bevat gebeden voor de missen van zon- en feestdagen. In haar onderzoek heeft Els Rose twee belangrijke aspecten van het Missale Gothicum onder de loep genomen. Allereerst wijdt zij een studie aan de taal van het Missale Gothicum. Het Latijn van de vroege Middeleeuwen verkeert in een overgangsfase, op weg naar de Romaanse talen. Van deze ontwikkeling is het Missale Gothicum een belangrijke afspiegeling. In de tweede studie staat de liturgie centraal. Aan de hand van de ´Gedachtenis van de heiligen´ maakt Rose duidelijk hoe de liturgie in vroegmiddeleeuws Gallië zich heeft ontwikkeld.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie liturgisch Latijn en liturgische gedachtenis '
Lees ook