VU ziekenhuis

24 november 1999

Longkanker eerder te vinden en beter te behandelen.

Bij de medische faculteit van de Vrije Universiteit zijn onlangs twee promotieonderzoeken gedaan naar de vroege onderkenning en behandeling van longkanker. De resultaten zijn van groot belang voor de vroege opsporing en behandeling van deze belangrijkste vorm van kanker.

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde vormen van longkanker worden voorafgegaan door veranderingen van het luchtwegslijmvlies. Deze afwijkingen zijn echter met de huidige onderzoekstechnieken niet te zien. B.J.W. Venmans heeft een studie gedaan naar het gebruik van een nieuwe techniek bij het onderzoek van het luchtwegslijmvlies. Door tijdens een kijkprocedure in de luchtwegen, (bronchoscopie), licht van een bepaalde golflengte te gebruiken kan door het analyseren van het door autofluorescentie ontstane beeld de afwijkingen wel worden gezien. Met behulp van deze methode kan met andere methoden nog onzichtbare kanker vroeger worden opgespoord.
Tevens leent de methodiek zich voor het bestuderen van de ontstaanswijze van longkanker en het effect van middelen om vroege stadia weer terug te laten gaan (chemopreventie). Uit onderzoek moet nog blijken of de resultaten op termijn leiden tot een daling van de sterfte aan longkanker.

Een tweede studie, uitgevoerd door A.J.M. van Boxem, gaat ook over bronchoscopie maar is gericht op de behandeling van patiënten en dan vooral die patienten waarbij longkanker nog in een relatief vroeg stadium is, bijvoorbeeld de patienten die met de door Venmans gebruikte methode worden gevonden. Met de door hem toegepaste methode
-bronchoscopische diathermie- kan op eenvoudige wijze de kleine afwijking worden weggebrand en zo een grote longoperatie worden voorkomen. Daarnaast heeft hij deze bronchoscopische diathermie toegepast bij patienten in een veel later stadium en dan blijkt deze methode even effectief en veel goedkoper dan de tot nu toe vaak toegepaste laserbehandeling.

Informatie
Beide promoties vinden plaats op 24 november 1999 in de aula van de Vrije Universiteit om resp. 13.45 en 14.45 uur. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting VU ziekenhuis/Faculteit der Geneeskunde, telefoon (020) 4443444, fax (020) 4443450, Janna Haveman of Jan Spee.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 25/11/99
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Promotie Longkanker eerder te vinden en beter te behandelen '
Lees ook