Universiteit Leiden

Meer informatie: voorlichting@bvdu.leidenuniv.nl dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Woensdag 5 september 16.15 uur
Promotie mw. S.L. Gobardhan Rambocus
Faculteit Letteren
Titel Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname 1651-1975 Promotor Prof. dr. J.W. de Vries
Dit proefschrift beschrijft en analyseert de ontwikkeling van het onderwijs in Suriname, vanaf de vestiging van een plantagekolonie tot de onafhankelijkheid in 1975. Bijzondere aandacht krijgt het taalonderwijs. Het onderwijs in Suriname heeft niet alleen de positie van het Nederlands sterk bevorderd, maar ook een zeer belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van de verschillende groepstalen: Sranan, Sarnami en Surinaams-Javaans. Dit kwam mede door initiatieven en onderwijseisen van de verschillende bevolkingsgroepen zelf. Sleutelwoorden: koloniale politiek van Nederland, de rol van onderwijs in multiculturele samenlevingen, Surinaamse geschiedenis en maatschappij.


(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties:
Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Up

Meer informatie:mw. H.D. Papma (Internationalisering, Communicatie en Studenten)
Tel. 071-5273282 / Email HD.Papma@ics.LeidenUniv.NL / 03 september 2001, 15:00 uur

Deel: ' Promotie maatschappelijke vooruitgang door onderwijs '
Lees ook