Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 13 september 1999

Dienst Communicatie

Vrijdag 17 september 1999, 15.30 uur: promotie dhr. drs. drs. W.J.M. Evers

Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen


* Titel proefschrift: Informele openbaarmaking: Een studie naar de massacommunicatieve betekenis van onderlinge gesprekken
* Promotor: dhr. prof. dr. J.G. Stappers

* Handelseditie: geen

* Woonplaats: Berg en Dal

Veel onderzoek op het gebied van massacommunicatie beschrijft vrijwel uitsluitend communicatie door massamedia. Hoewel begrijpelijk is deze invalshoek beperkt. Ook het publiek, de doelgroep, speelt een rol, omdat publiciteit op hen gericht is. De auteur van dit proefschrift spreekt in dit verband van publieke communicatie. De strekking daarvan is dat in een gesprek een bericht bezit wordt van in principe iedereen, zodra de zender dat bericht 'los' heeft gelaten. Aangezien conversaties een essentieel deel vormen van publieke communicatie, is het een ernstige tekortkoming zich alleen maar te richten op communicatie door massamedia.

Deel: ' Promotie Massacommunicatieve betekenis onderling gesprek '
Lees ook