Ingezonden persbericht


Promotie mw.ir. E.M.H. Bosboom
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.
Deformation as a trigger for pressure sore related muscle damage. Promotores: Prof.dr. H. Kuipers; Prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, TUE; co-promotores: dr. C.V.C. Bouten, dr.ir. C.W.J. Oomens, TUE. Vrijdag 12 oktober, 14.00 uur .

Drukwonden, ook doorligwonden of decubitus genoemd, worden veroorzaakt door een langdurige mechanische belasting die op de huid wordt uitgeoefend. Door het verlagen van deze belasting is echter niet altijd te voorkomen dat drukwonden ontstaan. Om een betere preventie mogelijk te maken is kennis nodig over de mechanische toestand in het weefsel die het gevolg is van de belasting. Daarnaast willen we weten hoe de mechanische toestand in het weefsel kan leiden tot schade. Om hierin inzicht te krijgen zijn tijdens dit promotie-onderzoek een diermodel en een rekenmodel ontwikkeld.

Deel: ' Promotie mechanische toestand in het weefsel bij belasting '
Lees ook