Ingezonden persbericht


Mechanismen die het terugstromen van urine van de blaas naar de nier tegengaan dinsdag 18 maart 12.00 uur
Promotie Geneeskunde
Door het terugstromen van urine van de blaas naar de nier kan nierbekkenontsteking ontstaan. Roshani ging op zoek naar de regulatiemechanismen die deze reflux voorkomen. Volgens de klassieke gedachte is de uitmonding van de urineleider zo gevormd dat de urine niet kan terugstromen. Er bestaat echter ook een ander mechanisme waarmee het lichaam dit verschijnsel tegengaat. Bij ratten - en later bij de mens - toonde Roshani een spierbundel bij de urineleider aan die peristaltisch samentrekt. Het blijkt dat cholinerge medicijnen, die vaak gebruikt worden om reflux te verminderen, geen effect hebben op de contractie, terwijl adrenerge stoffen (met de werking van adrenaline) de peristaltiek wel beïnvloeden.

H. Roshani: Dynamics and modulation of ureteric peristalsis. Promotoren zijn prof. dr. W.H. Lamers en prof. dr. T.A. Boon (UU).

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Mechanismen die terugstromen van urine van blaas naar nier .. '
Lees ook