Onderzoek naar medicijnen bij astma en chronische bronchitis en emfyseem

LONGFUNCTIEVERLIES BIJ PATIËNTEN MET COPD KAN WORDEN TEGENGEGAAN MET HOGE DOSERINGEN ONTSTEKINGSREMMERS

De Nijmeegse huisarts Pierre van Grunsven promoveert 2 november op een onderzoek naar effecten van ontstekingsremmende te inhaleren medicijnen bij patiënten met de chronische longziekten astma of COPD, een verzamelnaam voor chronische bronchitis en emfyseem. Een van de belangrijkste conclusies is dat verval in longfunctie bij COPD-patiënten gekeerd kan worden door hoge doseringen ontstekingsremmende medicijnen voor te schrijven. Ook bleek dat er geen positief effect werd gevonden van ontstekings-remmers in een voorstadium van astma en COPD. Het proefschrift is genomineerd voor het beste proefschrift van een huisarts, de zogenaamde 'Professor Bremer' prijs. Deze landelijke prijs is ingesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Astma ontstaat vaak door allergie, COPD door langdurig roken. Het zijn frequent voorkomende chronische longziekten in de huisartsenpraktijk. Omdat bij beide ziektebeelden ontsteking in de luchtwegwand optreedt, lijkt ontstekingsremmende behandeling een zinvolle behandelingsoptie. De medicijnen die bij een dergelijke behandeling worden voorgeschreven, heten inhalatie-corticosteroïden. Ze zijn vooral bij astma bewezen effectief, terwijl bij COPD tot voor kort het effect nog onduidelijk was. Het onderzoek van Van Grunsven laat zien dat inhalatie-corticosteroïden ook bij COPD een, zij het gering, positief effect op de longfunctie kunnen hebben. De medicatie moet dan wel in hoge doseringen worden voorgeschreven. Echter, de belangrijkste maatregel om de longfunctie te behouden blijft nog steeds stoppen met roken. Daarnaast verrichtte hij onderzoek bij patiënten met een mogelijk voorstadium van astma of COPD, dat wil zeggen dat de diagnose nog niet gesteld is. Zijn bevinding was dat een langer durende behandeling met corticosteroïden geen invloed heeft op het verloop van de zeer licht gestoorde longfunctie. 'Preventief' behandelen door de huisarts wordt dan ook vooralsnog niet aanbevolen. Ook hier geldt weer dat stoppen met roken de beste preventie is.

Bij dit proefschrift hoort de compact-disc 'The sound of Science', als vervanging van de traditionele 'stellingen'. Dit is een absolute primeur in Nederland. De (deels eigen) composities bevatten melodische en medische elementen. Van Grunsven legde ademgeluiden als van een astmapatiënt vast, en tevens de conclusies van zijn proefschrift. Ook nam hij een geheel eigen bewerking van het ABBA-nummer 'Thank you for the Music' op, waardoor zijn passie voor de muziek, naast wetenschap, nog sterker wordt benadrukt. Indien gewenst is 'Doctor P. Air' gaarne bereid om toelichting op het proefschrift of de compact-disc te geven. Ook een 'live' performance behoort tot de mogelijkheden.

Deel: ' Promotie Medicijnen bij astma en chronische bronchitis '
Lees ook