Universiteit van Utrecht


29 januari 1999

Letteren, 12.45 uur
Mw. drs. J.A.J.S. Waals
(Veghel)
‘An experimental view of the Dutch syllable’

Sprekers van een taal weten op welk plaats in woorden lettergreepgrenzen liggen: at-las, del-ta, su-ma-tra, oor-log. Taalkundigen houden zich onder andere bezig met de vraag waarom sprekers die grenzen op die plekken leggen. Wat zijn de bepalende factoren? Drs. Waals richt zich op de vraag of lettergreepeffecten meetbaar zijn in spraak: is de ‘l’ in at-las meetbaar een andere ‘l’ dan die in del-ta, omdat de ‘l’ daar op een ander plaats staat? Waals beantwoordt die vraag positief: de genoemde effecten blijken aanwezig.
Promotor: prof. dr. W. Zonneveld

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Meetbaarheid lettergreepeffecten in spraak '
Lees ook