Universiteit van Utrecht

16 oktober 2001, 14:30 uur

Promotie: Unequal ventilation and diffusion in normal subjects and in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Drs. H. Jansons, Geneeskunde 14:30 uur

Promotores: prof.dr. J-W.J. Lammers, prof.dr. H.Th.M. Folgering (KUN)

Hendrik Jansons heeft twee methoden vergeleken waarmee de diffusie eigenschappen van de long worden gemeten met behulp van koolmonoxide. Daaruit blijkt onder meer dat ook bij gezonde personen de Single Breath (SB) methode, waarbij het testgas wordt ingeademd en al na 10 seconden weer snel wordt uitgeademd, wordt beïnvloed door ongelijkmatig verdeelde ventilatie en diffusie. De Rebreathing (RB) methode, waarbij gedurende 30 seconden vanuit een testgasballon zo snel mogelijk wordt in- en uitgeademd, wordt beïnvloed door het gemiddeld ingeademd volume tijdens de meting. Dit verklaart waarom beide methoden, gemeten onder standaardcondities, bij gezonde personen vergelijkbare resultaten laten zien.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie meetmethoden diffusie-eigenschappen van de long '
Lees ook