Landbouwuniversiteit Wageningen


ldi 02-02-99 MEISJES VOELEN ZICH NIET ALTIJD OP HUN GEMAK IN HET AGRARISCH ONDERWIJS


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie mw.ir. Q.H. Kools, Wageningen
titel Gelijk of verschillend? Motieven, ervaringen en toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs

promotor(en): prof.dr.ir. W. van den Bor (agrarische onderwijskunde) en prof.dr. H.P.J.M. Dekkers (KUN)
informatie LUW, afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Quinta Kools vergeleek de motieven voor opleidingskeuze, ervaringen op school en de toekomstplannen van meisjes en jongens in het middelbaar agrarisch onderwijs. Ze besteedde daarbij aandacht aan de positie van jongens in 'meisjesstudies', zoals bloemschikken, en meisjes in 'jongensstudies' zoals veeteelt. De motieven om voor een bepaalde opleiding te kiezen verschillen: meisjes kiezen vaker uit interesse en jongens vaker uit beroepsperspectief. Ook de toekomstplannen verschillen: meisjes geven vaker aan in de toekomst in deeltijd te willen werken en jongens willen vaker zelfstandig ondernemer worden. Kools stelde vast dat meisjes in 'jongensstudies' zich in de klas vaak niet op hun gemak voelen. Scholen zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan de cultuur in de klassen, met name op het gebied van omgangsvormen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie meisjes soms ongemakkelijk in agrarisch onderwijs '
Lees ook