Landbouwuniversiteit Wageningen


vr 05-02-99 INTRODUCTIE KRACHTVOERCOMPUTER DOET MELKPRODUCTIE STIJGEN


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ir. M.A.P.M. van Asseldonk, Wageningen
titel Economic evaluation of information technology applications on dairy farms

promotor(en): prof.dr.ir. A.A. Dijkhuizen (economie van dierziekten) en prof.ir. A.J.M. Beulens (informatica)
copromotor(en) dr.ir. R.B.M. Huirne (agrarische bedrijfseconomie)
informatie LUW, afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Recente ontwikkelingen in de informatie-technologie (IT) kunnen het management in de melkveehouderij ondersteunen. Doordat de marges steeds meer onder druk staan is goed management belangrijk om de continuïteit en de winstgevendheid van bedrijven te waarborgen. Maar welke toepassingen van informatie technologie zijn economisch rendabel? Marcel van Asseldonk richtte zich in zijn onderzoek op de volgende IT-toepassingen: activiteitsmeters, verschillende typen sensoren in de melkstal (om eigenschappen van melk te bepalen) en krachtvoercomputers. Met name krachtvoercomputers laten de melkproductie per koe stijgen. De onderzoeksresultaten kunnen de besluitvorming over investeringen in nieuwe IT-toepassingen ondersteunen.

Deel: ' Promotie Melkproductie stijgt door krachtvoercomputer '
Lees ook