Universiteit Maastricht


diagnostiek
18 juni, 16.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)
Promotie mw.drs. N.A.M. Cobben
in de Faculteit der Geneeskunde
Enzymatic markers in monitoring pulmonary inflammation and damage.
Promotores: prof.dr. M.P. van Dieijen-Visser; prof.dr. E.F.M. Wouters.

Co-promotor: dr. M. Drent.

Er is in toenemende mate belangstelling voor het vinden van merkers voor de aanwezigheid of het verloop van bepaalde ziekten. Enzymen zoals lactaat dehydrogenase (LDH) worden al routinematig gebruikt bij de screening naar hart- of leveraandoeningen. De onderzoeken van Nicolle Cobben tonen aan dat enzymen, als merkers, ook van toegevoegde waarde zijn bij de diagnostiek van longaandoeningen. Ze stelde vast dat een verhoging van de enzymen LDH, BGD en alkalische phosphatase in cellen (o.a. voorkomend in de long) indicatief is voor de door ziekte veroorzaakte ontstekingsactiviteit of celbeschadiging. Bij ex-mijnwerkers is de LDH- en de beta-glucuronidase-(BGD)-activiteit in het bloed verhoogd. Dit suggereert dat koolstof longcelbeschadiging en celactivatie veroorzaakt, waardoor deze enzymen vrijkomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Merkers voor aanwezigheid van ziekten '
Lees ook