Landbouwuniversiteit Wageningen


*vr 19-02-99 MET ZEEP KRIJGEN BACTERIËN DE BODEM BETER SCHOON


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie ir. W. Schlebaum, Wageningen
titel Organic contaminants in soil; desorption kinetics and microbial degradation

promotor(en): prof.dr. W.H. van Riemsdijk (bodemkunde en plantenvoeding)
copromotor(en): dr.ir. G. Schraa (microbiologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

In Nederland is de bodem op ongeveer plaatsen 175.000 verontreinigd. In eenderde van de gevallen is sanering noodzakelijk, maar bodemsanering is nogal duur. Vandaar dat er een grote behoefte is aan goedkope reinigingstechnieken. Gelukkig gebeurt er in de bodem van nature al het een en ander aan opruiming ven verontreinigingen. Sommige bodembacteriën kunnen verontreinigingen omzetten in niet-schadelijke stoffen, zodat schadelijke stoffen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Volgens onderzoekster Wendela Schlebaum is het wel belangrijke om regelmatig te controleren of er geen giftige stoffen uit de bodem ontsnappen. Ook is het een probleem dat verontreinigingen vaak zo vastzitten aan bepaalde bodemdeeltjes (fulvozuren, humuszuren, humine) dat de bacteriën er geen greep op kunnen krijgen en niet aan omzetten toekomen. Door een soort zeepachtige vloeistof in de bodem te pompen, weken volgens Schlebaum de verontreinigingen los van de bodemdeeltjes, waardoor de bacteriën hen wel kunnen pakken en omzetten.

Deel: ' Promotie met zeep krijgen bacterien de bodem beter schoon '
Lees ook