Landbouwuniversiteit Wageningen


lma 01-02-99 BIJDRAGE NEDERLANDSE POLDERS AAN BROEIKASEFFECT IS MOEILIJK MEETBAAR


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ing. J.C.M. Scholten, Marburg (Duitsland)
titel Influence of sulfate and nitrate on the methane formation by methanogenic archaea in freshwater sediments

promotor(en): prof.dr. W.M. de Vos (microbiologie) copromotor(en): dr. A.J.M. Stams (microbiologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen,tel. 0317-485003

Jaarlijks stijgt de atmosferische concentratie van het broeikasgas methaan met één tot twee procent. Methaanbronnen zijn onder andere: rijstvelden, het maagdarmkanaal van runderen en poldersloten. Het sediment in Nederlandse poldersloten bevat namelijk bacteriën die methaan kunnen vormen. Johannes Scholten beschrijft in zijn proefschrift wat het effect is op de vorming van methaan in poldersloten. Hij constateert dat de aanwezigheid van sulfaat in het slootsediment een grote invloed heeft op de vorming van methaan. Nitraat remt weliswaar de methaanproductie maar speelt een minder belangrijke rol dan sulfaat. Of polders een methaanbron of een 'methaanput' zijn is niet duidelijk. De weilanden tussen de sloten kunnen namelijk methaan opnemen en omzetten.

Deel: ' Promotie meten bijdrage polders aan broeikaseffect '
Lees ook