Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. R.W. Wassenaar

op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica woensdag 10 februari 1999 om 15.30 uur precies

METHAANVORMING VANUIT GEMETHYLEERDE AMINES

Methaanbacteriën zijn strikt anaërobe Archaebacteriën die kunnen leven van de omzetting een aantal C1-verbindingen en acetaat tot methaan. Dit proefschrift beschrijft de methaanvorming vanuit gemethyleerde amines zoals die wordt uitgevoerd door Methanosarcina barkeri Fusaro, een van de methaanbacteriën die methylverbindingen kunnen gebruiken voor hun metabolisme.

Uit de resultaten blijkt dat, overeenkomstig de verwachting, B12-eiwitten een belangrijke rol spelen bij de omzetting van gemethyleerde substraten. Een vergelijking tussen de methanol-omzetting en de omzetting van gemethyleerde amines maakt de gemeenschappelijke betrokkenheid van B12-eiwitten duidelijk. Verder speelt MT2 een rol bij beide omzettingen en katalyseren eiwitgebonden zinkatomen de klieving van het substraat. Als laatste is er dan nog een zeer hoge gelijkenis tussen de mechanismen die de reductieve activering van de betrokken B12-eiwitten teweegbrengen.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Methanogenesis from methylamines in Methanosarcina barkeri Fusaro

* Promotor: dhr. prof. dr. ir. G.D. Vogels
* Copromotor: dhr. dr. J.T.M. Keltjens

* Woonplaats: Nijmegen

Deel: ' Promotie methaanvorming vanuit gemethyleerde amines '




Lees ook