Rijks Universiteit Groningen


Kritische editie en studie van Middelnederlands Hoogliedcommentaar


Datum en tijd donderdag 14 januari 1999, 14.15 uur
Promovendus C.A.M. Schepers

Proefschrift Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistori- sche studies

Handelsuitgave in de reeks 'Miscellanea Neerlandica' bij uitgeverij Peters in Leuven

Promotores prof.dr. C.H. Kneepkens
prof.dr. G.O.E.J. de Baere

Faculteit letteren

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Schepers (Steenbergen, 1960) studeerde algemene literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het onderzoeksinstituut COMERS van de RUG en bij het Ruusbroecgenootschap- van de Universiteit van Antwerpen. NWO financierde het onderzoek.

Schepers onderzocht aard en herkomst van twee Hoogliedcommentaren. Deze Latijnse en Middelnederlandse teksten, in vele handschriften overgeleverd, waren tot nu toe nauwelijks bestudeerd. De Glossa Tripartita super Cantica, een anoniem franciscaans scholastiek Hoogliedcommentaar van rond het jaar 1300, werd onder invloed van nieuwe lezersgroepen en lezersbehoeften in de vroege vijftiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden, omgezet in het Middelnederlands: Bedudinghe op Cantica Canticorum. Schepers identificeerde en beschreef alle vertaal- en bewerkingsstrategieen die zijn gebruikt bij deze omvorming van een geleerde Latijnse tekst tot een de beschouwing dienende Middelnederlandse tekst. Hij maakt hiermee de Bedudinghe op Cantica Canticorum in een kritische editie toegankelijk. Schepers conclu- deert ondermeer dat Bedudinghe een groot en blijvend succes was in kringen van contemplatieve kloosterzusters in de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Middelnederlands Hoogliedcommentaar '
Lees ook