Ingezonden persbericht


Migraine, visuele prikkelbaarheid
Promotie drs. W.M. Mulleners
in de Faculteit der Geneeskunde.
Exciting Excitable Brains; a transcranial magnetic stimulation study in migraine.
Promotores: Prof.dr. J. Troost; Prof.dr. E.J. Jonkman (VUA); co-promotor: dr. E.P. Chronicle (Lancaster University, UK).
Vrijdag 21 september, 12.00 uur.

Er zijn aanwijzingen dat de hersenen van migrainepatiënten anders reageren op visuele omgevingsinvloeden, samenhangend met het ontstaan van een migraine-aanval. Het doel van dit proefschrift was om met behulp van moderne hersenstimulatietechnieken (transcraniële magneetstimulatie) meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van de hersenen bij mensen met deze aandoening. Er is gebleken dat de visuele hersengebieden verhoogd prikkelbaar zijn, waarschijnlijk als gevolg van een tekortschieten van normale remmende hersenfuncties. Door het toedienen van specifieke remmende medicijnen was het mogelijk het normale functioneren van de hersenen te herstellen. Dit kan mogelijk bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe effectieve geneesmiddelen tegen migraine.

Deel: ' Promotie Migraine, visuele prikkelbaarheid '
Lees ook