Wageningen Universiteit

vr 22-10-99 INSEMINEREN VAN VARKENS KAN SOMS TOE MET EEN KLEINERE SPERMADOSIS
tijd 13:30 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie mw.ir. D. Steverink, Dodewaard
titel Optimising insemination strategies in pigs promotor(en): prof.dr. J.P.T.M. Noordhuizen (veehouderij / gezondheidszorg herkauwers UU)
(co)promotor(en): dr.ir. B. Kemp en dr.ir. N.M. Soede (veehouderij)
informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

De variatie in voortplantingsucces tussen verschillende varkensbedrijven is groot. De oorsprong van deze variatie is erg complex. Factoren als gezondheidsstatus, houderijsysteem, management en ras kunnen invloed hebben op de reproductieresultaten. Een van de managementfactoren is het moment van insemineren (de inseminatiestrategie), welke via de bevruchting een invloed heeft op de voortplantingsresultaten. Dorothé Steverink beschrijft de mogelijkheid om de inseminatiestrategie te optimaliseren terwijl rekening wordt gehouden met de situatie op individuele bedrijven. Een van haar conclusies is dat met een miljard spermacellen vergelijkbare bevruchtingsresultaten behaald kunnen worden als met 3 miljard spermacellen. Zij raadt KI-organisaties daarom aan een diversiteit in dosisgroote aan te bieden afhankelijk van de wensen van het bedrijf.

Deel: ' Promotie Minder sperma voldoet ook vaak bij varken-ki '
Lees ook