Universiteit van Utrecht


15 januari 1999

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Minimum aan gezondheidszorg is mensenrecht

Overheden moeten een bepaald minimum-niveau aan gezondheidszorg garanderen. Ongeacht de financiële mogelijkheden van een land hebben de inwoners recht op een betaalbare en toegankelijke gezondheids-zorg. Ook moeten de inwoners worden beschermd tegen milieuvervuilende activiteiten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Dit concludeert mr. Brigit Toebes in haar proefschrift 'Het recht op gezondheid als mensenrecht in het internationaal recht'. Zij hoopt op 20 januari te promoveren aan de faculteit Rechten van de Universiteit Utrecht.
Het 'recht op gezondheid' is één van de mensenrechten zoals geformuleerd in een aantal mensenrechtenverdragen op internationaal en regionaal niveau. Samen met het recht op huisvesting en het recht op onderwijs hoort dit tot de zogenaamde economische, sociale en culturele mensenrechten. In tegenstelling tot de burger- en politieke mensenrechten, is vaak niet duidelijk welke verplichtingen hieruit voortvloeien voor de overheid. Toebes heeft de inhoud van het recht op gezondheid en de betekenis voor staten onderzocht. "Landen zijn vaak bang voor de financiële consequenties als zij zo'n recht garanderen", aldus Toebes. "Bovendien is de inhoud nogal vaag. Je kunt er als overheid niet voor zorgen dat iedereen gezond is."

Basisvoorzieningen

Volgens de onderzoekster zouden inwoners, waar ook ter wereld, aanspraak moeten kunnen maken op een aantal basisvoorzieningen in de gezondheidszorg. Dat zijn in ieder geval de zorg rond zwangerschap en bevalling, de zorg voor het kind, inentingen tegen de meest voorkomende infectieziektes, adequate behandeling van reguliere ziektes en letsel en noodzakelijke medicijnen. Ook schoon drinkwater en riolering, gezonde arbeidsomstandigheden en een schoon leefmilieu horen daarbij. Verder moeten landen ervoor zorgen dat de diensten die zij bieden bepaalde individuen en bevolkingsgroepen niet uitsluiten. De zorg moet betaalbaar zijn, maar ook geografisch goed verspreid. Grote gespecialiseerde ziekenhuizen in de hoofdstad zonder gezondheidscentra op het platteland zijn een schending van het recht op gezondheid, aldus Toebes. Tevens zou de gezondheidszorg rekening moeten houden met de culturele eigenheid van individuen en bevolkingsgroepen. Toebes: "Specifieke gezondheidszorg voor vrouwen of allochtonen past dus heel goed in dit recht op gezondheid."

Rechterlijke toetsing

De onderzoekster vraagt zich in haar proefschrift af hoe het recht op gezondheid door rechters getoetst zou kunnen worden. Dit is met name aan de orde als de overheid nalaat haar burgers tegen schadelijke activiteiten te beschermen of dat zij zelf de gezondheid schaadt. Dat geldt bijvoorbeeld als omwonenden van een vervuilde fabriek gezondheidsproblemen krijgen, of als oliewinning in een natuurgebied nadelige gevolgen heeft voor het leefmilieu. Inspanningsverplichtingen van de overheid zijn volgens Toebes moeilijker te toetsen, omdat het niet duidelijk is hoe ver de plicht van de overheid precies strekt op het terrein van de gezondheid.


20 januari 1999 om 14.30 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
mr. B.C.A. Toebes, faculteit Rechten
Promotie: 'The right to Health as a Human Right in International Law'

Voorlichter Sandra van Kampen (030) 253 7017 of Laurien Timmermans (030) 253 7567.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Minimum aan gezondheidszorg is mensenrecht '
Lees ook