Rijksuniversiteit Groningen


Persinformatie

Nummer 151 9 november 1999

Periode 15 t/m 21 november 1999

Promotie

Misverstanden over oude wereldkaarten

Middeleeuwse wereldkaarten zijn lachwekkend en primitief. Ze komen niet overeen met de geografische werkelijkheid en presenteren bijgeloof als waarheid, zo wordt vaak gedacht. "Dat is dus een misvatting", aldus promovendus Margriet Hoogvliet. "Kaarten waren in de Middeleeuwen voor het overgrote deel helemaal niet bedoeld voor oriëntatie of andere praktische doeleinden, maar eerder om een verhaal te vertellen". Volgens Hoogvliet gaat het daarbij vaak om een theologisch en filosofisch verhaal. In de Middeleeuwen zag men de natuur (de schepping) als een boek waarin de Schepper zich via symbooltaal aan de gelovige openbaart. De kaarten fungeerden binnen deze denkbeelden als afbeeldingen van de tastbare wereld van de Schepper. Hoewel kaarten in de late Middeleeuwen steeds meer gebaseerd worden op empirische waarnemingen en wiskundige berekeningen, blijft de theologische interpretatietraditie naspeurbaar tot in de 17e eeuw. Hoogvliet besteedde in haar onderzoek ook aandacht aan het voorkomen van traditionele en legendarische informatie op kaarten. Veel oude kaarten zijn bezaaid met legendarische beesten als draken, eenhoorns, paradijsvogels en er komen bizarre volken op voor als de hoofdloze Blemmiërs en mensen die zich voeden met geuren. Tegenwoordig ziet men deze informatie vaak als betekenisloos, bedoeld om de witte vlekken op het kaartbeeld op te vullen. "Nog zo'n misverstand", zegt Hoogvliet. "De beesten en monstervolken op oude kaarten zijn overgenomen uit tekstuele en visuele bronnen en dus niet aan de fantasie van de kaartenmakers ontsproten. In die bronnen wordt de natuurlijke wereld niet alleen beschreven maar ook voorzien van een spirituele en morele betekenis. En zo moet dus ook de informatie over beesten en monstervolken op kaarten worden geïnterpreteerd."

Mevrouw M. Hoogvliet (Amsterdam, 1964) studeerde Franse taal- en letterkunde en kunst- architectuurgeschiedenis en archeologie in Groningen. Zij verrichtte haar promotie-onderzoek bij de vakgroep Romaanse talen en culturen van de RUG, binnen de onderzoek-school COMERS. NWO financierde het onderzoek.

Datum en tijd

donderdag 18 november 1999, 16.00 uur

Promovendus

mw. M. Hoogvliet, tel. (050)363 72 60, fax. (050)363 72 63 (werk)

Proefschrift

Mappae mundi: scriptura et pictura. Textes, images et herméneutique des mappemondes du Moyen Age long (XIIIe - XVIe siècles)

Handelsuitgave

voorjaar 2000, Peter Lang, Hamburg, ca. 100 DM

Promotores

prof. dr. M. Gosman

prof. dr. P. Gautier Dalché

Faculteit

letteren

Plaats

Senaatskamer Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Misverstanden over oude wereldkaarten '
Lees ook