Universiteit van Utrecht


29 oktober 1999 naar boven


10.30 uur Ruimtelijke Wetenschappen

Représentations Spatiales et Mobilités des jeunes à Dakar. Drs. C. Kane (Utrecht)
Promotores: prof. dr. F. Dieleman en prof. dr. A. Bailly Co-promotores: dr. X. Godard en dr. M.J. Dijst

Uit het onderzoek van Kane onder jongeren in Dakar, Senegal, blijkt dat de voorstelling die mensen hebben van verschillende lokaties in de stad bepalend is voor hun mobiliteitsbehoeften en verplaatsingen. Het vervoersbeleid van de stad zou daar naar zijn mening meer rekening mee moeten houden.

Mensen verplaatsen zich om hun eerste levensbehoeften te vervullen, om te werken of naar school te gaan, om contacten te onderhouden en om hun vrije tijd te besteden. Daarbij spelen vooral persoonlijke kenmerken, zoals levenswijze, leeftijd, sekse, opleiding en koopkracht een grote rol, evenals tijdsgebrek en toegang tot informatie. En natuurlijk is de inrichting van de stad en het vervoerssysteem van belang voor de mobiliteit. De voorstelling van bepaalde stadsdelen, zoals het moderne, trendy imago dat het Plateau in Dakar heeft bij de jongeren in de stad, komt ook tot uiting in het mobiliteitsgedrag. Jongeren kiezen voor een bezoek aan dit stadsdeel om in contact te komen met een mondiale levenswijze. En ook

sociale activiteiten, zoals familiebezoek en het verenigingsleven, kleuren het beeld dat jongeren van hun stad hebben en beïnvloeden de mobiliteit. Kane signaleert dat het vervoersbeleid in Dakar vooral rekening houdt met de formele activiteiten, zoals werk en school, en met de moderne vormen van vrijetijdsbesteding. Dit gaat ten koste van de verplaatsingen voor sociale activiteiten. Deze ontwikkeling vormt een gevaar voor de stedelijke samenleving. Zonder de van oudsher intensieve sociale interactie vallen de sociale verbanden uiteen en haalt het stedelijk geweld in Dakar steeds vaker de voorpagina's van de kranten.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Mobiliteitsbehoeften en verplaatsingen '
Lees ook