Landbouwuniversiteit Wageningen


lvr 05-02-99 MODEL BESCHRIJFT BLADOPPERVLAKTEGROEI IN MAÏS EN TARWE


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie ir. H.J. Bos, Amersfoort
titel Plant morphology, environment, and leaf area growth in wheat and maize

promotor(en): prof.dr.ir. P.C. Struik (gewasfysiologie)
copromotor(en) dr.ir. J. Vos (agronomie)
informatie LUW, afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

De groei van een grasachtige planten (tarwe en maïs) is grotendeels afhankelijk van de grootte van het bladoppervlak. De grootte van het bladoppervlak bepaalt namelijk hoeveel licht (de energiebron van de fotosynthese) een plant kan onderscheppen. De groei van het bladoppervlak wordt meestal berekend door de toename van de biomassa (de hoeveelheid plantaardig materiaal) van een plant te meten. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de vorm van de plant zeker zo belangrijk is. Huibert Jan Bos bestudeerde de effecten van de temperatuur, de lichtsterkte en de plantdichtheid op de vorm van tarwe en maïs. Aan de hand van de resultaten bouwde Bos een simulatie-model, dat gebruikt kan worden om de groei van het bladoppervlak van verschillende rassen grasachtigen onder verschillende omstandigheden beter te begrijpen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie model voor bladoppervlaktegroei in mais en tarwe '
Lees ook